Hållbarhet

Hållbarhet och miljö

På LBC Wetab ställer vi höga krav på hållbarhet. Det genomsyrar hela vår verksamhet. Hållbarhet för oss innebär att vi både kräver miljövänligare val samt att våra anställda och partners trivs. Det är ett dagligt arbete som vi fäster stor vikt vid.

Höga miljömål ger resultat

Vi gör varje år nya satsningar på vårt hållbarhetsarbete genom att sätta högt ställda miljömål. För oss är det viktigt att göra vårt för att minska vår egen påverkan på planeten. Transportsektorn lyfts ofta fram som en miljöbov, det är en bild vi vill vara med och ändra. Vi är stolta över storleken och allsidigheten i vår fordonspark men är ännu stoltare över att stora delar av vår fordonspark drivs med klimatsmart bränsle.

Vi har tio bergstäkter i området vilket ger oss en ökad närhet till kunden. Detta kapar transporterna både i tid och distans. Samtidigt som det ger oss total kontroll över processen där vi kan implementera våra miljömål på hela verksamheten.

En trygg arbetsplats där alla trivs

För oss är hållbarhet ett bredare begrepp än aktiva miljöval och vårt klimatarbete. Det innefattar lika mycket hur våra anställa och anslutna trivs på sitt arbete. En bra och sund arbetsmiljö bidrar starkt till en arbetsprocess där rätt person är på rätt plats, där alla medarbetare trivs och mår bra. Detta ger oss förutsättningar att kunna leverera på en hög nivå och vara en attraktiv arbetsplats.