Container och avfall

Vi har containrar för alla typer av avfall

Är du i behov av en container? Behöver du den över dagen, några veckor eller flera månader? Vi har containrar i alla storlekar både på lång och kort hyra. Givetvis levererar, hämtar och tömmer vi containern åt dig.

Containrar för alla tillfällen​

Står du i startgroparna för ett bygge, ska något rivas, rustas upp eller saneras? Då kan en rejäl och för ändamålet anpassad container vara en bra start. Vi kan bistå både privatpersoner och företag med containrar, flak och kärl i olika storlekar på lång- och korttidshyra.

Egen omlastningsterminal​

Vi utför dagligen avfallstransporter med containrar och kärltömning. Vår långa erfarenhet att handskas med avfall gör oss till en trygg partner i alla lägen.Med en egen omlastningsstation i Torsby kan vi sortera återvinningsprodukter såsom kartong, plast, metall och glas. Avfallet kan vi därefter köra ut till lämpliga sorteringsanläggningar för materialåtervinning.