Jord och bark

Jord- och barkprodukter

Jord och bark har många användningsområden. Vi har jord och bark för alla typer av arbeten – perfekt om du har en gräsmatta eller ett större anläggningsarbete.

Täckbark

Vi har kvalitativ täckbark med 10 till 40 millimeter i tjocklek. Det är en grovt hackad bark som är helt oförmultnad. Täckbarken fungerar utmärkt i rabatter, häckar eller på gångar för att dölja markduken. Förutom att hålla ogräs borta så håller den även fukten i jorden. Till viss del är den även ett skydd mot kylan. Täckbarken ger till skillnad från barkmullen en mer kompakt yta.

Barkmull

Barkmullen är 0 till 14 millimeter. Det är en finfördelad bark som legat några år och förmultnat en hel del. Barkmullen används bland annat till jordförbättring för att skapa struktur vid plantering. Du kan blanda barkmullen i den befintliga jorden. Den funkar även som täckmaterial på rabatter och förhindrar ogräs.

Matjord

För att få en lättskött och fin gräsmatta är det viktigt att satsa på ett bra grundarbete. Matjord passar sig utmärkt som grund när du anlägger en gräsmatta. Hos oss hittar du sållad åkerjord, perfekt att användas till din rabatt, tomt, gräsmatta och som fyllnad. Har du jord över kan vi självklart ta hand om den också.