Grus och bergkross

Egenproducerat och kvalitetssäkrat material

Med tio egna bergtäkter i vårt direkta närområde kan vi erbjuda våra kunder det mesta inom grus-, berg- och krossprodukter. Den egna kontrollen gör att vi kan kvalitetssäkra varje leverans och stå bakom vartenda gruskorn. Det kallar vi helhetsansvar.

Berg- och grusmaterial

Förstärkning och bärlager används som förstärkning av framför allt vägar men även andra ytor som behöver förstärkas. Väggrus används till framför allt slitlager i vägar och andra körbara ytor.

Vi har bergkross i dessa storlekar:

Makadam​

Makadam ger en dränerande effekt med mindre känslighet för frost och tjäle. Produkten är den krossade motsvarigheten till singel. Med sin struktur ger den en stabil yta som är praktisk för till exempel garageuppfarter, då det ligger kvar på grusgången och rullar inte ut i gräsmattan. Den finare makadamen i storlek 2-5 millimeter är den perfekta grunden till plattsättning, gårdsgrus och husgrunder med goda dräneringsegenskaper. Vi erbjuder makadam i flera grovlekar.
Vi har makadam i dessa storlekar:

Stenmjöl

Stenmjöl kan bland annat användas som en blandning att ha i ridpaddockar men är minst lika bra för hårdgörning av ytor. 

Vi har stenmjöl i dessa storlekar:

Sand

Mursand används vid murning men kan också användas i sandlådor. Från en av våra täkter kan vi även leverera lekplatssand som kan användas som skydd mot fall. Sanden kan även användas till gjutning, halkbekämpning och som fyllnadsmaterial.

Vi har sand i dessa storlekar:

Natursingel

Ska du anlägga en finare trädgårdsgång, en uppfart eller liknande rekommenderar vi natursingel. De rundade kanterna ger en lyxig känsla samtidigt som singeln har samma dränerande egenskaper som makadam.

Vi har natursingel i dessa storlekar: