Farligt avfall

Vi tar hand om farligt avfall

Behöver du hjälp att ta hand om och samla in farligt avfall? Vi har lång erfarenhet av att handskas med många typer av farliga avfall. Vi hjälper dig med allt ifrån kontakt med myndigheter till transport.

Vanligare än man tror

Farligt avfall kan förekomma i de flesta branscher. Allt ifrån kemikalier, läkemedel och medicinska verktyg till på ytan harmlösa produkter så som lim och färg. Oavsett avfall så är det viktigt att ta hand om det och att det utförs på rätt sätt. Alla verksamheter som på något sätt handskas med farligt avfall är skyldiga att rapportera in det till Naturvårdsverket, och det är där vi kommer in.

En helhetslösning för avfall

Vi erbjuder en hjälpande hand när det kommer till att både transportera farligt avfall och sköta rapporteringen till Naturvårdsverket. Enklare avfall kan vi transportera till närmsta återvinningsstation och tyngre till, förändamålet anpassade, miljöstationer.

Önskar du som avfallsproducent att vi agerar ombud både när det kommer till att anteckna samt rapportera kan vi även bistå det. Som ombud utses en fysisk person som enligt fullmakt sen kan agera ombud.

För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig som kund erbjuder vi med andra ord helhetslösningen.
Mer information om farligt avfall hittar du på Naturvårdsverket.se.