Produkter

Vänligen vänd på telefonen i liggande läge om du inte ser hela tabellen nedan.

BERGKROSSPRODUKTER
SORTIMENT VIKT KG / KBM SORTERING
BERG SORTERAT 1,700
BERG FRÅN BERGTÄKT 1,700
BÄRLAGER 1,700 0/32
BÄRLAGER 1,700 0/63
FÖRKROSS 1,700
FÖRSTÄRKNING 1,700 0/90
MAKADAM 1,400 2/5
MAKADAM 1,400 4/8
MAKADAM 1,400 8/11
MAKADAM 1,400 11/16
MAKADAM 1,500 16/22
MAKADAM 1,550 16/32
SLITLAGERGRUS 1,700 0/16
STENMJÖL 1,500 0/2
STENMJÖL 1,500 0/4
STENMJÖL 1,500 0/8
NATURGRUSPRODUKTER
SORTIMENT VIKT KG/KBM SORTERING
BETONGGRUS 1,600 0/8
BUNKERSAND 1,500 0/2
DRÄNERING OSORTERAD 1,800
FYLLNAD OSORTERAD 1,500
FYLLNAD SORTERAD 1,500 0/8
KROSSGRUS (NATUR) 1.700 0/18
MURSAND 1,500 0/4
NATURKROSS 1,500 0/8
NATURSTEN 1,700
SAND / MAKADAM 1,500 0/8 4/8
SANDNINGSSAND 1,500 0/8
SIDOTAG 1,500
SINGEL / NATUR 1,500 0/4
SINGEL / MAKADAM 1,500 16/32
STENMJÖL / NATUR 1,500 0/4
ÖVRIGA PRODUKTER
TÄCKBARK
ÅKERJORD / SÅLLAD
ÅKERJORD / FRÄST
ÅKERJORD / OSORTERAD
HALKSKYDD I STORSÄCK
SALT
Bergtäkt
Grustäkt
Sorterverk
Krossverk

Kontakta oss

Sunne

Vardagar: 06:30 – 16:00
Tel: 0565-71 12 55

Torsby

Vardagar: 07:00 – 16:00
Lunchstängt: 12:30 – 13:30
Tel: 0560-120 60