Kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljöpolicy

LBC Wetab sätter kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö i fokus!

Materialet i Toneby är certifierat enligt:

SS EN 12620, 13242 och 13043

Materialet i Grinnemo är certifierat enligt:

SS EN 13242 och 13043

För prestandadeklaration och CE-märkning kontakta kontoret.

Vi jobbar ständigt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra vår arbetsplats. Vi arbetar alltid för att förebygga ohälsa och olyckor i vår verksamhet.

  • Arbeta med miljöförbättrande åtgärder av verksamheten för att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
  • Följa, för verksamheten, gällande lagstiftning.
  • Noll tolerans mot droger, alkohol eller andra berusningsmedel i tjänsten.
  • Ständigt arbeta med förbättring och utveckling av verksamheten.
  • Att eftersträva kundnöjdhet och service.
  • Upprätta mål med kontinuerlig uppföljning.

Kontakta oss

Sunne

Vardagar: 06:30 – 16:00
Tel: 0565-71 12 55

Torsby

Vardagar: 07:00 – 16:00
Lunchstängt: 12:30 – 13:30
Tel: 0560-120 60