Hållbarhet – Kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö

LBC Wetab sätter kvalitet, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö i fokus!

För oss är just det att bedriva vår verksamhet så hållbart det går.
Det betyder att vi inte prutar på vare sig kvaliteten, säkerheten, miljö eller arbetsförhållanden för att ge ett billigare pris.

Vi tror inte att våra kunder vill det heller!

Hållbart måste ge alla fördelar, även om det kanske innebär att dessa syns först om flera generationer från idag.

 

Materialet i Toneby är certifierat enligt:
SS EN 12620, 13242 och 13043

Materialet i Grinnemo är certifierat enligt:
SS EN 13242 och 13043

För prestandadeklaration och CE-märkning kontakta kontoret.

Vi jobbar ständigt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra vår arbetsplats. Vi arbetar alltid för att förebygga ohälsa och olyckor i vår verksamhet.

  • Arbeta med miljöförbättrande åtgärder av verksamheten för att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
  • Följa, för verksamheten, gällande lagstiftning.
  • Noll tolerans mot droger, alkohol eller andra berusningsmedel i tjänsten.
  • Ständigt arbeta med förbättring och utveckling av verksamheten.
  • Att eftersträva kundnöjdhet och service.
  • Upprätta mål med kontinuerlig uppföljning.

Kontakta oss

Sunne

Vardagar: 06:30 – 16:00
Tel: 0565-71 12 55

Torsby

Vardagar: 07:00 – 16:00
Lunchstängt: 12:30 – 13:30
Tel: 0560-120 60