Grus och Bergtäkter

Bergsäker framtid
Det totala antalet Grus- och Bergtäkter i norra och mellersta Värmland är 14st. varav en del ägs av LBC WETAB medan vissa av privata fastighetsägare, medan LBC WETAB äger täkttillståndet.

Bra bergmaterial blir allt viktigare för att kunna utvecklas som leverantör till bygg- och anläggningsbranchen. Bergkross har redan ersatt naturgrus inom en rad olika områden, bland annat tillverkas asfalt idag uteslutande på bergkross i olika fraktioner, och den utvecklingen fortsätter. Grus och sand används nästan bara för betongtillverkning.

Kontakta oss

Sunne

Vardagar: 06:30 – 16:00
Tel: 0565-71 12 55

Torsby

Vardagar: 07:00 – 16:00
Lunchstängt: 12:30 – 13:30
Tel: 0560-120 60