Företaget

Lastbilcentralerna i Torsby och Sunne organiserades i Åkeriförbundet 1943. I januari 2005 fusionerades företagen till LBC WETAB. Företaget ägs av 22 åkerier med tillsammans ett 50-tal bilar och maskiner.

Cirka 60 personer sköter transporter som egna företagare eller anställda till dem. Sju personer är anställda med administrativa uppgifter och fyra personer är anställda i bergtäkter. Styrelsen består av sju ledamöter med en extern ordförande.

LBC WETAB har antagit kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetspolicy. certifikaten gäller SS-ISO 9001:2000, SS-ISO 14001:2004 och AFS 2001:1.

Vi har en stor kundkrets som består av entreprenadföretag, skogsföretag, lantbruk, kommuner, andra företag och privatpersoner.

Kontakta oss

Sunne

Vardagar: 06:30 – 16:00
Tel: 0565-71 12 55

Torsby

Vardagar: 07:00 – 16:00
Lunchstängt: 12:30 – 13:30
Tel: 0560-120 60