Företaget

Lastbilcentralerna i Torsby och Sunne organiserades i Åkeriförbundet 1943. I januari 2005 fusionerades företagen till LBC WETAB. Företaget ägs av 32 åkerier med tillsammans ett 60-tal bilar och maskiner.

Cirka 75 personer sköter transporter som egna företagare eller anställda till dem. Sju personer är anställda med administrativa uppgifter under en styrelse med åtta ledamöter. Likaså åtta anställda sköter berg- och grusverksamheterna.

LBC WETAB har antagit kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetspolicy. certifikaten gäller SS-ISO 9001:2000, SS-ISO 14001:2004 och AFS 2001:1.

Vi har en stor kundkrets som består av entreprenadföretag, skogsföretag, lantbruk, kommuner, andra företag och privatpersoner.

Kontakta oss

Sunne

Vardagar: 06:30 – 16:00
Tel: 0565-71 12 55

Torsby

Vardagar: 07:00 – 16:00
Lunchstängt: 12:30 – 13:30
Tel: 0560-120 60