Affärsområde

Transportverksamheten består i huvudsak av rundvirkestransporter, anläggnings-transporter, långfrakter av sågade trävaror, pappermassa, papper, m.m.

Anläggningstransporterna är uppdelade i flera grenar såsom transport av grus och berg, asfaltmassatransporter, betongtransporter, lantbrukstransporter, transport av återvinnings- och deponimaterial, m.m. vilka sysselsätter mer än 40 fordon.

Containertransporter
Krantransporter
Fjärrtransporter
Transport av grusmaterial
Lastväxlarbil
Rundvirkestransporter
Grus- och bergtäkter
Bergkrossning
Vinterväghållning
Anläggningsjobb
Asfaltstransporter
Betongtransporter

Kontakta oss

Sunne

Vardagar: 06:30 – 16:00
Tel: 0565-71 12 55

Torsby

Vardagar: 07:00 – 16:00
Lunchstängt: 12:30 – 13:30
Tel: 0560-120 60